Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

Ώρα λήξης μαθημάτων στο Γ/σιο Μαραθώνα αύριο 5/10/2016

ΠΡΟΣΟΧΗ νέες ώρες λήξης

Αύριο Τετάρτη 5/10/2016 τα μαθήματα στα διάφορα τμήματα του σχολείου μας θα λήξουν ως εξής:


Στις 12.25 θα λήξουν τα μαθήματα στα τμήματα  Γ3, Γ4

Στις 13.10 θα λήξουν τα μαθήματα στα τμήματα Α2, Α3, Α4, Β2, Β3, Γ2  και Γ1


Στις 13.55 θα λήξουν τα μαθήματα στα τμήματα Α1, Β5, Β4 και Β1.


Λειτουργία Γ/σίου Μαραθώνα αύριο 5/10/2016

Αύριο Τετάρτη 5/10/2016 τα μαθήματα στο σχολείο μας θα λήξουν ως εξής: 

Στις 12.25 θα λήξουν τα μαθήματα στα τμήματα Γ2, Γ3, Γ4

Στις 13.10 θα λήξουν τα μαθήματα στα τμήματα Α2, Α3, Α4, Β2, Β3 και Γ1

Στις 13.55 θα λήξουν τα μαθήματα στα τμήματα Α1, Β5, Β4 και Β1.