Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2020

Η εποχή της εξειδίκευσης στην εκπαίδευση έχει τελειώσει

Διαβάστε εδώ την ανάρτηση από το antikleidi.com

Διορισμός στην εκπαίδευση με επαγγελματική ισοδυναμία

Διαβάστε εδώ το δημοσίευμα του Αντιπρύτανη του ΕΚΠΑ Δημ. Καραδήμα σχετικά με τους διορισμούς στην εκπαίδευση.

Θέματα μαθηματικού διαγωνισμού

Δείτε τα παρακάτω, όπως μας τα δίνει από το ιστολόγιό του ο καλός συνάδελφος Μάκης Χατζόπουλος.