Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2011

Αβεβαιότητα για τα πειραματικά σχολεία

Διαβάστε  το δημοσίευμα από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, κάνοντας κλικ στον τίτλο της ανάρτησης.

Φυτοφάρμακα στις φλούδες των φρούτων

Διαβάστε το δημοσίευμα από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ κάνοντας κλικ στον τίτλο της ανάρτησης.

Το Facebook ξανασχεδιάζει τις σελίδες του

Διαβάστε το δημοσίευμα από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, κάνοντας κλικ στον τίτλο της ανάρτησης.

Με τέτοιους φίλους...

Διαβάστε το δημοσίευμα της Μαρίλης Μαργωμένου κάνοντας κλικ στον τίτλο της ανάρτησης.

Ιστορίες κρίσης, διαφθοράς και χρεοκοπίας

Διαβάστε κάνοντας κλικ στον τίτλο της ανάρτησης, το δημοσίευμα από ΤΑ ΝΕΑ.

Οι άνθρωποι που προσφέρονται ανιδιοτελώς ως εθελοντές, ζουν περισσότερα χρόνια

Διαβάστε κάνοντας κλικ στον τίτλο της ανάρτησης, το δημοσίευμα από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Παρατηρήσεις σε βασικά θεωρήματα της Ανάλυσης


2009-9-10 theorems and problems on mean value1


Creative commons

Κλείστε πρώτα τη μουσική του ιστολόγιου ( στα δεξιά του) και δείτε το βίντεο που αναφέρεται στα creative commons.