Δευτέρα, 11 Μαΐου 2020

Eπίδοση ελέγχων για μαθητές/μαθήτριες του Γυμνασίου Μαραθώνα

Επειδή  δεν έχει κατατεθεί στο σχολείο μας e-mail γονέα/κηδεμόνα ορισμένων μαθητών/μαθητριών μας  και η επίδοση των ελέγχων για φέτος θα γίνει ηλεκτρονικά ( με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου )  αφού  δε θα δοθούν έλεγχοι στα χέρια των γονέων/κηδ.,  παρακαλούμε εκείνους τους γονείς/κηδ. που δεν μας έχουν γνωστοποιήσει την ηλεκτρονική τους διεύθυνση  να το κάνουν άμεσα. Η γνωστοποίηση προς το σχολείο να γίνει μέσω του email του Γυμνασίου μας   δηλ. προς 

mail@gym-marath.att.sch.gr