Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Υλικό για ασφαλή χρήση του διαδικτύου

Διαβάστε εδώ και αξιοποιείστε κατάλληλα το υλικό, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού σας, για ασφαλή χρήση του διαδικτύου.

Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση τμημάτων

Διαβάστε εδώ το γιατί στην Α΄ Τάξη του Γυμνασίου μας δημιουργήθηκαν στην Α΄ Τάξη ένα τμήμα Γαλλικών και  τρία Γερμανικών, ως β΄ξένης γλώσσας.

4η Πανελλήνια μέρα σχολικού αθλητισμού

Διαβάστε εδώ για την ημέρα αυτή που θα διεξαχθεί και στο Γυμνάσιο Μαραθώνα στις 2/10/2017.

Yπεύθυνοι τμημάτων στο Γ/σιο Μαραθώνα το σχολ. έτος 2017-2018

Δείτε παρακάτω τα ονόματα των εκπ/κών που είναι υπεύθυνοι των τμημάτων του Γυμνασίου Μαραθώνα το σχολ. έτος 2017-2018.


ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2017-2018