Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015

Mαθηματικό κείμενο και ιστολόγιο

Από εδώ και πέρα θα εκμεταλλευτούμε περισσότερο την τεχνολογία και θα αναρτούμε στο παρόν ιστολόγιο ασκήσεις και μαθηματικά κείμενα κάνοντας χρήση του LATEX.