Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2017

Eγώ το φως μετάλαβα.....

Εγώ το φως μετάλαβα 
εκεί σε πάει η καρδιά συνήθως!!!

Αφιερωμένο τούτο το τραγούδι στο τόπο που και σήμερα με πήγε η καρδιά μου. Στο νησί μου!!!  Με συναντήσεις αρκετές, με κουβεντούλες ζεστές, με δώρα, με βιβλία, με ιστορικές καταθέσεις( απροσδιόριστη η αξία τούτου του πλούτου) απ τις κιτρινισμένες σελίδες που υπάρχουν στα υπόγεια της Καϊρείου. Έτσι δικαιολογημένα μετάλαβα του φωτός σήμερα.