Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016

Λειτουργία τμήματος ένταξης στο Γ/σιο Μαραθώνα

Όσοι εκ των κ.κ. γονέων/κηδεμόνων μαθητών του σχολείου μας με πιστοποιημένες μαθησιακές δυσκολίες από ΚΕΔΔΥ επιθυμούν να ιδρυθεί τμήμα ένταξης στο σχολείο μας, παρακαλούμε να καταθέσουν πρωτότυπη βεβαίωση από το ΚΕΔΔΥ καθώς και σχετική αίτηση στο σχολείο μας μέχρι τις 29/3/2016.