Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2009

Perfect squares


Αυτοί οι της utopia multimedia έχουν βαλθεί να μας τρελλάνουν με τα mails τους.

Πάντα τέτοια παιδιά. Και δε ξεχνάμε το δάσκαλο ε!

Εχουμε και ποινολόγιο, άμα λάχει, έτσι?