Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2009

ΘεσσαλονίκηΘεσσαλονίκη...

Βόρεια...

Θυμάσαι εκεί Γιάννη, στη διάρκεια της επίσκεψης στο γειτονικό ΚΠΕ;
Το γνωστό μουντό τοπίο της Μακεδονίας!!!
Ο Σ. σταθμός της Βυρώνειας

Ασκηση

Εστω f και g πραγματικές συναρτήσεις τέτοιες ώστε f(x) = g(2x) και g(x) = 2f(x) για κάθε πραγματικό αριθμό χ. Αν είναι g(2) = 3 τότε η τιμή της συνάρτησης f στο 1/2 δηλ το f(1/2) είναι:

α. 1/3 β. 1/2 γ. 2 δ. 3 ε. 6.
Ποια είναι η σωστή απάντηση από τις α,β,γ,δ,ε και γιατί;

Ασκηση

΄Οταν οι ακέραιοι αριθμοί a,b,c διαιρούνται με το 13, τα αντίστοιχα υπόλοιπα είναι 9, 7 και 10 αντιστοίχως. Οταν ο αριθμός a+2b+3c διαιρείται με το 13 το υπόλοιπο είναι:

α. 1 β. 3 γ. 4 δ. 5 ε. 7
Ποια απάντηση από τις α, β,γ,δ και ε είναι η σωστή και γιατί;

΄Ασκηση

Οι αριθμοί m και n συνδέονται με τη σχέση m = (9n/5) + 32. Αν ο n είναι ακέραιος μεταξύ του 1 και του 99 τότε ο αριθμός των αντίστοιχων τιμών του m οι οποίες είναι επίσης ακέραιες είναι :
α. 1 β. 19 γ. 20 δ. 50 ε. 99
Ποια από τις απαντήσεις α, β, γ, δ, ε είναι η σωστή και γιατί;