Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018

H λειτουργία του Γ/σίου Μαραθώνα στις 29 και 30 Ιανουαρίου 2018.

Την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 όλες οι διδακτικές ώρες στο Γυμνάσιο Μαραθώνα θα γίνουν με μείωση του χρόνου της κάθε ώρας αφού στις 13.10 θα γίνει συνεδρίαση του Συλλόγου των Εκπαιδευτικών με τη λήξη του 1ου τετραμήνου. 'Ετσι  όσα τμήματα τη Δευτέρα έχουν πεντάωρο θα σχολάσουν στις 12.00, όσα έχουν εξάωρο θα σχολάσουν στις 12.35 και όσα έχουν εφτάωρο θα σχολάσουν στις 13.10.
Τα μισθωμένα λεωφορεία θα αναχωρήσουν κανονικά στις 14.00. Τη Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018 το σχολείο θα παραμείνει κλειστό.