Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014

Μια λύση σ΄ ένα πρόβλημα

Δείτε εδώ και το πρόβλημα και τη λύση του όπως μας τα δίνει ο συνάδελφος Στρατής Αντωνέας.

Μελέτη πάνω στο τετράπλευρο.

Δείτε εδώ τη μελέτη που συνέθεσε ο Λυκειάρχης Εμμανουήλ Δαμίγος και μας τη κάνει γνωστή μέσω του ιστολογίου του ο καλός συνάδελφος Σωκ. Ρωμανίδης.

Διαγώνισμα μιγαδικών

Δείτε τα θέματα εδώ όπως μας τα δίνει ο συνάδελφος Κώστας Κουτσοβασίλης.