Σάββατο, 3 Φεβρουαρίου 2018

Mερικοί άνθρωποι......

Μερικοί άνθρωποι έχουν τόσο χαμηλό i.q.  που αν και συγκεντρώνουν την καθολική, ναι την καθολική,  αποδοκιμασία του περίγυρού  τους, επιμένουν να εκφράζονται με συλλογισμούς που είναι μηδενικοί σε σκέψη. Ποιοι είναι θα με ρωτήστε;;;;;  Δεν είναι μακριά, "δίπλα" μας είναι και επιμένουν να εκφράζονται έτσι.....

Δεν υπάρχουν σχόλια: